KHAI MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ HỌC SINH NĂM HỌC 2019 - 2020