Tuyên truyền an toàn giao thông tại trường THPT Lê Quý Đôn vào đầu năm học mới năm học 2020-2021