• Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2008-2009 của cô giáo Hoàng Đinh Thùy Dương, trường THPT Cẩm Bình.
  • Phương trình đường thẳng trong không gian lớp 12
  • Bài giảng điện tử môn Anh Văn của cô giáo Trần Thị Huế - Tổ trưởng tổ Ngoại Ngữ, trường THPT Lê Quý Đôn - Thạch Hà
  • Bài giảng điện tử Hình học lớp 10 của cô giáo Nguyễn Thị Trang, trường THPT Lê Quý Đôn.
  • Bài giảng điện tử Vật lý lớp 12 của thầy giáo Phạm Quốc Huy - trường THPT Cẩm Bình
  • Bài giảng điện tử môn Hóa học 11 của thầy giáo Nguyễn Mậu Thành - Trường THPT Cẩm Bình
  • Bài giảng điện tử môn GDCD lớp 11 của Thầy giáo Trần Xuân Thắng - GV trường THPT cẩm Bình
  • Bài giảng điện tử môn GDCD lớp 10 của thầy Trần Xuân Thắng
Tài nguyên