• Phương trình đường thẳng trong không gian lớp 12
  • Bài giảng điện tử môn Anh Văn của cô giáo Trần Thị Huế - Tổ trưởng tổ Ngoại Ngữ, trường THPT Lê Quý Đôn - Thạch Hà
  • Bài giảng điện tử Hình học lớp 10 của cô giáo Nguyễn Thị Trang, trường THPT Lê Quý Đôn.
  • Bài giảng điện tử Vật lý lớp 12 của thầy giáo Phạm Quốc Huy - trường THPT Cẩm Bình
  • Bài giảng điện tử môn Hóa học 11 của thầy giáo Nguyễn Mậu Thành - Trường THPT Cẩm Bình
  • Bài giảng điện tử môn GDCD lớp 11 của Thầy giáo Trần Xuân Thắng - GV trường THPT cẩm Bình
  • Bài giảng điện tử môn GDCD lớp 10 của thầy Trần Xuân Thắng
  • Bài giảng điện tử môn Công nghệ 10 - Bài: Bảo quản lương thực, Thực phẩm
  • Bải giảng điện tử môn tiếng anh 10 - Unit 6
  • Quý thầy cô là trưởng các bộ môn, trưởng các tổ chức đoàn thể nghiên cứu Nghị định 39 về công tác thi đua khen thưởng để tổ chức thực hiện trong đơn vị.
Tài nguyên