• Giáo án môn Công nghệ 11 theo chương trình giảm tải đã được thống nhất trong tổ bộ môn Lý-KTCN của cô giáo Trần Thị Giang - trưởng bộ môn Vật Lý.
  • Giáo án Vật lý khối 10 và 11 theo chương trình giảm tải đã thống nhất trong tổ bộ môn Lý-KTCN của cô giáo Trần Thị Giang - trưởng bộ môn Vật Lý.
Tài nguyên