DỰ THẢO MỘT SỐ ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN THI VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG NHỮNG NĂM TRƯỚC MẮT
Ngày ban hành:
15/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Các em học sinh trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Tĩnh tải về và nghiên cứu trước Mẫu phiếu đăng ký xét tốt nghiệp 2017 để được hướng dẫn ghi thông tin vào đầu tuần 36.
Ngày ban hành:
03/05/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn số 1658/BGDĐT-CTHSSV, ngày 24/4/2017 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT cho học sinh trong dịp nghỉ lễ 30/04-01/05 năm 2017.
Ngày ban hành:
24/04/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn 1331 của Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo hệ thống thông tin hỗ trợ công tác thi và tuyển sinh năm 2017
Ngày ban hành:
04/04/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn Số 417/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 10/02/2017 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017.
Ngày ban hành:
10/02/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/v hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trong tổ chức thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT
Ngày ban hành:
25/03/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy chế Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Ngày ban hành:
26/02/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quy chế Thi trung học phổ thông quốc gia(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Ngày ban hành:
26/02/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn Số 5151/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 19/09/2014 của Bộ giáo dục và đạo tạo về việc Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015.
Ngày ban hành:
19/09/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Bộ Giáo dục và Đào tạo - Hướng dẫn công tác thanh tra năm học 2014-2015
Ngày ban hành:
10/09/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Bộ Giáo dục và Đào tạo - Phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2015
Ngày ban hành:
09/09/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
V/V tăng cường triển khai công tác giáo dục ATGT đầu năm học 2014-2015
Ngày ban hành:
15/08/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực