Công văn số 480/XHNV-ĐT, ngày 17/4/2017 của trường Đại học Quốc gia Hà Nội về việc điều chỉnh thông tin sai sót trong hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học năm 2017.
Ngày ban hành:
17/04/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn số 229/ĐHKT-ĐTĐH ngày 05/4/2017 của trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế về việc điều chỉnh mã ngành tuyển sinh Đại học năm 2017.
Ngày ban hành:
05/04/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực