Thông tư 30/2009 về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên
Ngày ban hành:
15/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
GV tải về điền đầy đủ thông tin và gửi lại: lenhat.lqd@gmail.com Xin cảm ơn.
Ngày ban hành:
15/03/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thời gian biểu và hiệu lệnh thực hiện từ ngày 28/11/2015.
Ngày ban hành:
27/11/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Bản chính kế hoạch Khảo sát năng lực CNTT sẽ được đăng tải sau khi hiệu trưởng ký ban hành.
Ngày ban hành:
08/10/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tệp đính kèm là Slide Hướng dẫn ôn tập các thao tác đơn giản trên máy tính nhằm phục vụ cho công tác dạy học. Quý thầy cô tải về, tự ôn tập theo hướng dẫn. Nhà trường dự kiến sẽ tổ chức kiểm tra vào đầu tháng 11/2015
Ngày ban hành:
08/10/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Bảng thống kê Giáo viên nghỉ dạy, dạy thay năm học 2015-2016 (Cập nhật hàng tuần - Lần cập nhật gần đây nhất 04/10/2015).
Ngày ban hành:
04/10/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Bảng tính điểm giờ dạy năm học 2015-2016 (Cập nhật hàng tuần - Lần cập nhật gần đây nhất vào ngày 04/10/2015)
Ngày ban hành:
04/10/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
QUY ĐỊNH VỀ CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG THUỘC TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN(Ban hành theo Quyết định số: 05 ngày 15/09/2015 của hiệu trưởng trường THPT Lê Quý Đôn)
Ngày ban hành:
05/09/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nội quy tiếp công dân đến làm việc tại trường THPT Lê Quý Đôn.
Ngày ban hành:
05/09/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Nhà trường thông báo các nội dung công khai.
Ngày ban hành:
01/09/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ban quản trị - Ban biên tập - Quy chế về tổ chức và hoạt động của Website
Ngày ban hành:
10/10/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên năm học 2014-2015 dành cho GV THPT
Ngày ban hành:
25/09/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực