Thông tin về học bổng Vietseeds năm 2017.
Ngày ban hành:
03/05/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn Số 2151/SGDĐT-TCCB ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Giám đốc sở GD&ĐT Hà Tĩnh V/v chuẩn bị triển khai Thông tư số 11/2014/TT-BNV Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính; kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BNV, Thông tư 03/2014/TT-BTTTT Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin và Thông tư Số 01/2014/TT-BGDĐT Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
Ngày ban hành:
09/11/2015
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định Số 69/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc điều chỉnh mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Ngày ban hành:
16/10/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số 1437/SGDĐT-GDTX về việc hướng dẫn giáo viên, học sinh tham gia thi các chứng chỉ quốc tế.
Ngày ban hành:
10/10/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Số: 1431/SGDĐT-KTKĐCLGD V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2014 - 2015
Ngày ban hành:
09/10/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thanh tra sở giáo dục Hà Tĩnh Hướng dẫn Công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2014 - 2015
Ngày ban hành:
17/09/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn số 1174/SGDĐT-GDTrH của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Trung học năm học 2014 -2015
Ngày ban hành:
25/08/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định Về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Ngày ban hành:
29/07/2014
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn Số:1101/SGDĐT-GDTX của Sở GD&ĐT Hà Tĩnh về việc hướng dẫn công tác NCKH, SKKN năm học 2013-2014
Ngày ban hành:
18/09/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn số: 904/SGD§T-TCCB, ngày 05 tháng 8 năm 2013 của GĐ sở GD&ĐT Hà Tĩnh về việc Hướng dẫn đánh giá, phân loại viên chức năm học 2012-2013
Ngày ban hành:
05/08/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn số 905/SGD&ĐT-TCCB, ngày 05 tháng 8 năm 2013 về việc đề xuất nhu cầu, điều động CB, GV, NV năm học 2013-2014
Ngày ban hành:
05/08/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành khung thời gian năm học 2013-2014 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.
Ngày ban hành:
10/07/2013
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực